Home / অসম / বকোত ৰাভা সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ

বকোত ৰাভা সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ

প্ৰথম খবৰ,বকো: Assam State Capital Region Development Authority, Bill, 2017 ৰ বিৰুদ্ধে কামৰূপৰ বকোত ৰাভা সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। বকোৰ মাজমজিয়াত ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ। কাৰ্যসূচীত অংশ লৈছে ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা, ৰাভা মহিলা পৰিষদৰ উপৰি বহু কেইটা জনজাতীয় সংগঠনৰ সহস্ৰাধিক কৰ্মীয়ে।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*