Home / অসম / ওদালগুৰিত গ্ৰেপ্তাৰ আলফাৰ দেহৰক্ষীক 

ওদালগুৰিত গ্ৰেপ্তাৰ আলফাৰ দেহৰক্ষীক 

প্ৰথম খবৰ, ওদালগুৰি:
আলফাৰ মৃত চাৰ্জেন মেজৰ ৰাজেন ডেকাৰ দেহৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ ওদালগুৰি আৰক্ষীৰ।
আহত দেহৰক্ষী দুজন মৃদুল ডেকা ওৰফে মোহন আৰু ধ্ৰুৱ।
দুয়োকে কলাইগাওঁৰ পকিমুৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ওদালগুৰি আৰক্ষীয়ে। দুয়োকে ওদালগুৰি থানাত মাৰাথান জেৰা।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*