Home / অসম / শিমলুগুৰিত যুৱ ছাত্ৰৰ ২০ সদস্য লাচিত সেনালৈ

শিমলুগুৰিত যুৱ ছাত্ৰৰ ২০ সদস্য লাচিত সেনালৈ

শিমলুগুৰিৰপৰা নেকিবুল হক,প্ৰথম খবৰ:অাজি শিৱসাগৰ জিলাৰ এক শক্তিশালী সংগঠন লাচিত সেনা (অসম) ৰ অন্তৰ্গত শিমলুগুৰি অাঞ্চলিক সমিতিখন ব্ৰাইট ষ্টাৰ জুনিয়ৰ একাডমিত গঠন হয়৷ বিশেষ প্ৰতিনিধি সভাখন সভাপতিত্ব কৰে লাচিত সেনা (অসম) ৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ যুটীয়া সম্পাদক ৰূপম শইকীয়াই অাৰু উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে শিমলুগুৰি অাঞ্চলিকৰ অাহ্বায়ক দিৱস কোঁৱৰে। উক্ত প্ৰতিনিধি সভাত অাঞ্চলিকৰ প্ৰায় শতাধিক সদস্যই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। উক্ত প্ৰতিনিধি সভাত দিৱস কোঁৱৰক সভাপতি,পৰাস গাৰ্গ সাধাৰণ সম্পাদক,বিশ্ব দুৱৰা যুটীয়া সম্পাদক হিচাপে লৈ মুঠ ২৮ জনীয়া শিমলুগুৰি অাঞ্চলিকখন গঠন কৰা হয়। অাজি প্ৰতিনিধি সভাখনত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ শিমলুগুৰি অাঞ্চলিকৰ সভাপতি তপন গগৈ, বিত্ত সম্পাদক বিশ্বজিৎ শইকীয়া, উপ সভাপতি দিৱস কোঁৱৰ, কাৰ্যকৰী সদস্য টিংকু ৰয়, জিন্তু দত্ত সহ ২০ জনে লাচিত সেনাৰ উদ্দেশ্য, লক্ষ্য প্ৰতি অাকৃষ্ট হৈ অংশগ্ৰহণ কৰে।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*