Uncategorizedঅসম

ভুমিৰ অধিকাৰৰ দাবীত ওদালগুৰিত আগছুৰ গণ সমাবেশ

ওদালগুৰিৰপৰা গুনজিত দাস,প্ৰথম খবৰ: ভুমি অধিকাৰৰ দাবীত আগছুৰ ওদালগুৰি জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত ওদালগুৰি বিষ্ণুৰাভা কৃষ্টি-সংঘ প্ৰাঙ্গনত এখন বিশাল গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভাত আগছুৰ বি টি চি ক্ষেত্ৰীয় সমিতিৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নেত্ৰীবৃন্দ উপস্থিত থাকে। সমাবেশৰ জড়িয়তে বিটিচিৰ গোৰ্খা সকলৰ ভুমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে সকিয়াই দিয়ে।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close