Home / শীৰ্ষ / কৰ্ণাটক নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা আৰম্ভ সমুখ সমৰত কংগ্ৰেছ-বিজেপি

কৰ্ণাটক নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা আৰম্ভ সমুখ সমৰত কংগ্ৰেছ-বিজেপি

নেচনেল ডেস্ক,প্ৰথম খবৰ: কৰ্ণাটক নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে। কংগ্ৰেছ ৩৬খন আৰু বিজেপি ৩১ আসনত আগবাঢ়ি  থকাৰ পৰিৱৰ্তে জে ডি এচ ২০খন আসনত আগবাহি আছে।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*